Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hledání spirituální identity v adolescenci
Název práce v češtině: Hledání spirituální identity v adolescenci
Název v anglickém jazyce: Search for the spiritual identity in adolescence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2006
Datum zadání: 21.12.2006
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK