Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Das Bild der österreichischen Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Thematische Analyse des Romans Alle unsere Spiele von Erika Mitterer
Název práce v jazyce práce (němčina): Das Bild der österreichischen
Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Thematische Analyse des
Romans Alle unsere Spiele von Erika Mitterer
Název práce v češtině: Obraz rakouské společnosti za doby národního socialismu: tematická analýza románu Alle unsere Spiele od Eriky Mitterer
Název v anglickém jazyce: Image of Austrian Society in the time of National Socialism:
a Thematic Analysis of the Novel All our Games by Erika Mitterer
Klíčová slova: Erika Mitterer, Alle unsere Spiele, národní socialismus, vyrovnání se s minulostí
Klíčová slova anglicky: Erika Mitterer, All our Games, National Socialism, coming to terms with the past
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2008
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK