Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identifikace pryskyřičných laků v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie
Název práce v češtině: Identifikace pryskyřičných laků
v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie
Název v anglickém jazyce: Identification of Terpenoid Resins in Artworks by Gas Chromatography
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2008
Datum zadání: 07.11.2008
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 09:00
Místo konání obhajoby: místnost R209, 2. patro (KCHDCH), M. D. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Vypracovat řešerši na téma identifikace terpenoidních látek.
2) Otestovat vybranou metodiku přípravy vzorků pomocí plynové chromatografie.
3) Ověřit tuto techniku na vybraných typech pryskyřičných materiálů používaných v uměleckých dílech.
4) Aplikace na reálné vzorky.
Seznam odborné literatury
1) Domenech - Carbo M. T., Kuckova S., De La Cruz J. et. al. : Study of the influencing effect of pigments on the photoageing of terpenoid resins used as pictorial media. J. Cromatogr. A. 1121: 248-258 (2006)
2) Osete - Cortina L., Domenech - Carbo M. T., Mateo - Castro R.,et. al. : Identification of diterpenes in canvas painting varnishes by gas chromatography - mass spectrometry with combined derivatision. J. Chromatogr. A. 1024: 187-194 (2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK