Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ziriab - arabská hudba v Čechách
Název práce v češtině: Ziriab - arabská hudba v Čechách
Název v anglickém jazyce: Ziriab - Arabic Music in the Czech Republic
Klíčová slova: hudba, arabská, Praha, terénní práce, etnomuzikologie
Klíčová slova anglicky: music, arabic, field work, ethnomusicology
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2008
Datum zadání: 07.11.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK