Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání hlavních demografických údajů pacientů léčených pro zlomeninu proximálního humeru a pro zlomeninu diafýzy humeru
Název práce v češtině: Porovnání hlavních demografických údajů pacientů léčených pro zlomeninu
proximálního humeru a pro zlomeninu diafýzy humeru
Název v anglickém jazyce: The comparison of principal demographic data of patients treated for
proximal humeral fractures and humeral dyaphysis fractures
Klíčová slova: demografické údaje, zlomen. proxim. humeru, zlomen. diafýzy humeru
Klíčová slova anglicky: demographic data, proximal humeral fract., humeral diaphysis fract.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Vedoucí / školitel: MUDr. Vladimír Frič, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2008
Datum zadání: 11.11.2008
Datum a čas obhajoby: 09.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK