Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Identifikace proteinových pojiv obsažených v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie
Název práce v češtině: Identifikace proteinových pojiv obsažených
v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie
Název v anglickém jazyce: Identification of Protein Binders Contained in the Artworks
by gas Chromatography
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2008
Datum zadání: 07.11.2008
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: R209, PedF, M.D. Rettigové 4
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Vypracovat rešerši na téma identifikace proteinů plynovou chromatografií.
2) Seznámit se s derivatizací proteinových materiálů a jejich identifikací pomocí plynové chromatografie.
3) Ověřit metodu na modelových vzorcích a po té i na reálných.
Seznam odborné literatury
1) Colombini M.P., Modugno F., Giacomelli M., Francesconi S.: Characterisation of proteinaceous binders and drying oils in wall paintings samples by gas chromatography-mass spectrometry. J. Chromatogr. A. 846: 113-124 (1999).
2) Colombini M.P., Modugno F.: Characterisation of proteinaceous binders in artistic paintings by chromatographic techniques. J. Sep. Sci. 27: 147-160 (2004).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK