Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatické generování logovacích triggerů v DB
Název práce v češtině: Automatické generování logovacích triggerů v DB
Název v anglickém jazyce: An automatic generation of logging database triggers
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václav Matouš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.11.2008
Datum zadání: 17.11.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: Irena Mlýnková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vytvořte aplikaci, která uživateli umožní pro zvolenou databázi vytvořit logovací triggery nad zvolenými tabulkami a pro zvolené operace (DELETE, INSERT nebo UPDATE). Pokud příslušná databáze podporuje ON UPDATE triggery také pro jednotlivé sloupce, pak by měl mít uživatel možnost zvolit i jednotlivé sloupce.

Pro implementaci zvažte různé možnosti formátu logu, především s ohledem na možnosti vyhledávání různých událostí.

Nedílnou součástí řešení je implementace alespoň pro dvě různé databázové platformy, např. MySQL, PostgreSQL, Oracle atd., přičemž aplikace by měla být v rámci možností co nejvíce rozšiřitelná na další platformy.
Seznam odborné literatury
1. Dokumentace MySQL, http://dev.mysql.com/doc/
2. Dokumentace PostgreSQL, http://www.postgresql.org/docs/
3. Dokumentace Oracle, http://www.oracle.com
Předběžná náplň práce
Vytvořte aplikaci, která uživateli umožní pro zvolenou databázi vytvořit logovací triggery nad zvolenými tabulkami a pro zvolené operace (DELETE, INSERT nebo UPDATE). Pokud příslušná databáze podporuje ON UPDATE triggery také pro jednotlivé sloupce, pak by měl mít uživatel možnost zvolit i jednotlivé sloupce.

Pro implementaci zvažte různé možnosti formátu logu, především s ohledem na možnosti vyhledávání různých událostí.

Nedílnou součástí řešení je implementace alespoň pro dvě různé databázové platformy, např. MySQL, PostgreSQL, Oracle atd., přičemž aplikace by měla být v rámci možností co nejvíce rozšiřitelná na další platformy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Create an application, which will generate logging triggers over database tables specified by a user. The user must be able to specify logged operations (DELETE, INSERT, UPDATE).

Discuss possible ways for a produced log, reflect possibilities of a searching in the log.

At least two database platforms, e.g. MySQL, PostgreSQL, Oracle etc., must be implemented.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK