Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
A summary on self injury
Název práce v češtině: Sebepoškozování
Název v anglickém jazyce: A summary on self injury
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika dětí a dorostu (12-KDD)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Marx, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2009
Datum zadání: 23.04.2009
Datum a čas obhajoby: 08.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK