Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prokrastinace (odkládání povinností) a její zvládání u vysokoškolských studentů
Název práce v češtině: Prokrastinace (odkládání povinností) a její zvládání u vysokoškolských
studentů
Název v anglickém jazyce: Procrastination and its managment in university students
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2008
Datum zadání: 12.11.2008
Datum a čas obhajoby: 14.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK