Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rolnický akciový cukrovar Němčice nad Hanou (1910-1948)
Název práce v češtině: Rolnický akciový cukrovar Němčice nad Hanou (1910-1948)
Název v anglickém jazyce: The agrarian share sugar refinery Němčice nad Hanou (1910-1948)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.07.2012
Datum zadání: 16.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.07.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Hájek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK