Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Foods that prevent cancer
Název práce v češtině: Potraviny - prevence rakoviny
Název v anglickém jazyce: Foods that prevent cancer
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ONKO)
Vedoucí / školitel: MUDr. Martin Majirský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2009
Datum zadání: 19.01.2009
Datum a čas obhajoby: 07.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK