Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čeněk Šlégl (1899-1970). Konfrontace umělce s dvěma totalitními režimy
Název práce v češtině: Čeněk Šlégl (1899-1970). Konfrontace umělce s dvěma totalitními režimy
Název v anglickém jazyce: Čeněk Šlégl (1899-1970). The confrontation of an artist with two totalitarian regimes
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2008
Datum zadání: 05.11.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK