Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevention of complications in gynecologic endoscopic surgery
Název práce v češtině: Prevence komplikací v gynekologické endoskopické chirurgii
Název v anglickém jazyce: Prevention of complications in gynecologic endoscopic surgery
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV (12-GYN)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2009
Datum zadání: 14.04.2009
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK