Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Breast cancer prevention
Název práce v češtině: Prevence rakoviny prsu
Název v anglickém jazyce: Breast cancer prevention
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav pro péči o matku a dítě (12-UPMD)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Šafář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2009
Datum zadání: 15.10.2009
Datum a čas obhajoby: 09.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK