Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Interakce postranních řetězců hemu s apoproteinem: srovnání cytochromů P450 a NO-synthas
Název práce v češtině: Interakce postranních řetězců hemu s apoproteinem: srovnání
cytochromů P450 a NO-synthas
Název v anglickém jazyce: Interaction of apoprotein with heme side chains:
A comparison of cytochromes P450 and NO-synthases
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2010
Datum zadání: 17.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rozbor konformací hemoproteinů (se zvláštním zaměřením na cytochromy P450 a příbuzné proteiny) s cílem identifikovat strukturní změny či faktory, které přispívají ke komunikaci mezi hemem a apoproteinovou částí molekuly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK