Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práva a potřeby dětí staršího školního věku
Název práce v češtině: Práva a potřeby dětí staršího školního věku
Název v anglickém jazyce: The Rights and The Needs of Older Pupilage Children
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2008
Datum zadání: 08.12.2008
Datum a čas obhajoby: 21.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK