Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologické aspekty infekcí vyvolaných methicilin-resistentními kmeny Staphylococcus aureus (MRSA)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Epidemiologické aspekty infekcí vyvolaných methicilin-resistentními kmeny
Staphylococcus aureus (MRSA)
Název práce v češtině: Epidemiologické aspekty infekcí vyvolaných methicilin-resistentními kmeny
Staphylococcus aureus (MRSA)
Název v anglickém jazyce: Epidemiologic aspects Methicilin-resistent strains of Staphylococcus aureus
(MRSA) Infection
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2008
Datum zadání: 12.11.2008
Datum a čas obhajoby: 03.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK