Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smoking and cancer
Název práce v češtině: Kouření a rakovina
Název v anglickém jazyce: Smoking and cancer
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2009
Datum zadání: 27.01.2009
Datum a čas obhajoby: 09.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK