Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Continuous Glucose Monitoring
Název práce v češtině: Kontinuální měření glykémie
Název v anglickém jazyce: Continuous Glucose Monitoring
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Brož, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2009
Datum zadání: 27.01.2009
Datum a čas obhajoby: 07.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK