Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fluid resuscitation in treatment of burn shock
Název práce v češtině: Tekutinová resuscitace při popáleninovém šoku
Název v anglickém jazyce: Fluid resuscitation in treatment of burn shock
Klíčová slova: burn injury
Klíčová slova anglicky: burn injury
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV (12-POP)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK