Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liška-kouzelnice ve zpracování v povídce v klasickém jazyce dynastie Qing
Název práce v češtině: Liška-kouzelnice ve zpracování v povídce v klasickém jazyce dynastie Qing
Název v anglickém jazyce: Fox fairy in the Qing dynasty classical story
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2008
Datum zadání: 03.11.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Věna Hrdličková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK