Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence popáleninových úrazů u dětí
Název práce v češtině: Prevence popáleninových úrazů u dětí
Název v anglickém jazyce: Prevention of Burn Injuries in Children
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2008
Datum zadání: 03.11.2008
Datum a čas obhajoby: 13.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 13.11.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK