Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Starý člověk v instituci. Koncept přístupu k seniorům a péče o ně v zahraničním zdravotnicko-sociálním zařízení
Název práce v češtině: Starý člověk v instituci. Koncept přístupu k seniorům
a péče o ně v zahraničním zdravotnicko-sociálním zařízení
Název v anglickém jazyce: Old person in the institution. Concept of the aproach and care of seniors
in foreign medical-social establishment
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: PhDr. Hana Dvořáčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK