Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika a příčiny hospodaření s křivoklátskými lesy od poloviny 18.století do roku 1939.
Název práce v češtině: Dynamika a příčiny hospodaření s křivoklátskými lesy od poloviny 18.století do roku 1939.
Název v anglickém jazyce: Dynamics and affects of farming Krivoklat´s forests from the mid 18th century to 1939.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2008
Datum zadání: 17.09.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2008
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Ing. Petr Fencl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK