Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha konzervovaných aminokyselinových zbytků v S4/S4-S5 oblasti vaniloidních TRP receptorů
Název práce v češtině: Úloha konzervovaných aminokyselinových zbytků v S4/S4-S5 oblasti
vaniloidních TRP receptorů
Název v anglickém jazyce: The role of conserved residues in the S4/S4-S5 region of vanilloid TRP channels
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2008
Datum zadání: 22.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK