Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Právní postavení a činnost ČNB
Název práce v češtině: Právní postavení a činnost ČNB
Název v anglickém jazyce: The legal status and activities of the Czech National Bank
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2008
Datum zadání: 30.06.2008
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK