Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká národní banka, její postavení a činnost
Název práce v češtině: Česká národní banka, její postavení a činnost
Název v anglickém jazyce: The Czech National Bank, its position and activities
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2008
Datum zadání: 30.07.2008
Datum a čas obhajoby: 13.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 13.10.2008
Oponenti: Ing. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK