Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MiFID a jeho aplikace na kapitálovém trhu v ČR
Název práce v češtině: MiFID a jeho aplikace na kapitálovém trhu v ČR
Název v anglickém jazyce: The Markets in Financial Instruments Directive and its application
to the capital market of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2008
Datum zadání: 30.07.2008
Datum a čas obhajoby: 21.10.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2008
Oponenti: JUDr. Ivan Tomažič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK