Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Naši bratři na Jihu. Obraz Černé hory a Černohorců v české společnosti, 1830 - 2003.
Název práce v češtině: Naši bratři na Jihu. Obraz Černé hory a Černohorců v české společnosti, 1830 - 2003.
Název v anglickém jazyce: Our brothers on the South. Image of the Montenegro in the Czech society, 1830-2003.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2008
Datum zadání: 30.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2007
Oponenti: prof. Miroslav Hroch, DrSc.
  prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK