Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modele d'ecoulement biphase en sciences de la terre: fusion partiell, compaction et differeciation
Název práce v češtině: Modele d'ecoulement biphase en sciences
de la terre: fusion partiell, compaction et differeciation
Název v anglickém jazyce: Modele d'ecoulement biphase en sciences
de la terre: fusion partiell, compaction et differeciation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2008
Datum zadání: 19.09.2008
Datum a čas obhajoby: 08.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:19.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.10.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK