Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika překladu maghrebské frankofonní literatury - české překlady Tahara Ben Jellouna
Název práce v češtině: Specifika překladu maghrebské frankofonní literatury - české překlady Tahara Ben Jellouna
Název v anglickém jazyce: Specific aspects of translations from Maghribian francophone literature - czech translations of Tahar Ben Jelloun´s Work
Klíčová slova: Maghrebská literatura – frankofonní literatura – postkolonialismus – recepce – umělecký překlad – Tahar Ben Jelloun
Klíčová slova anglicky: Maghribian literature – francophone literature – postcolonialism – reception – translations – Tahar Ben Jelloun
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2008
Datum zadání: 30.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Šárka Belisová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce zpracovává maghrebskou frankofonní literaturu, její vývoj, hlavní představitele a specifické rysy. Dále se věnuje recepci této literatury ve Francii a v České republice. Další část patří nejznámějšímu představiteli této literatury, marockému spisovateli Taharu Ben Jellounovi a jeho dílu, včetně jeho recepce jak ve Francii, tak v ČR. Poslední, praktická část, se zabývá Ben Jellounovým románem Posvátná noc. Rozbor se věnuje především charakteristickým rysům originálu a komentuje způsob jejich převodu do češtiny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK