Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Chov koní a jezdecký sport z pohledu práva
Název práce v češtině: Chov koní a jezdecký sport z pohledu práva
Název v anglickém jazyce: Horse Breeding and Equestrian from the Legal Point of View
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2008
Datum zadání: 29.10.2008
Datum a čas obhajoby: 28.06.2010 13:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2010
Oponenti: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK