Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení
Název práce v češtině: Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení
Název v anglickém jazyce: Legal protection of domains in relation to the right of indication
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Pítra
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2008
Datum zadání: 27.02.2009
Datum a čas obhajoby: 27.05.2009 09:30
Místo konání obhajoby: PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:26.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Oponenti: JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK