Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace evolučních a diferenciálních her
Název práce v češtině: Aplikace evolučních a diferenciálních her
Název v anglickém jazyce: Applications of evolution and differential games
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2008
Datum zadání: 31.10.2008
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Matematická teorie her vhodně popisuje a odráží řadu situací z praktického života.
Diplomant se zaměří na hry velkého počtu hráčů, které jsou vhodné k popisu vývoje a dynamických dějů.
Příkladem takovýchto úloh z praxe může být vývoj hlasování při volbách, šíření epidemie, chování agentů na burze, atd.
Práce bude směrována na hry evoluční a diferenciální, které jsou v současnosti intenzivně studovány v literatuře.
Seznam odborné literatury
[1] Vega-Redondo, F.: Evolution, games and economic behaviour.
Oxford, 2003.

[2] Vega-Redondo, F.: Game theory and economic apllications.
Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[3] Intrigator, M.D.: Mathematical optimization and economic theory.
SIAM, Philadelphia, 2002.
Předběžná náplň práce
Evoluční hry.
Diferenciální hry.
Stabilní rovnováha hry.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Evolution games.
Differential games.
Stable game equilibrium.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK