Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí právní subjektivity v římském právu
Název práce v češtině: Pojetí právní subjektivity v římském právu
Název v anglickém jazyce: Concept of legal personality in Roman law
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: JUDr. David Falada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2008
Datum zadání: 03.03.2009
Datum a čas obhajoby: 20.05.2010 11:00
Místo konání obhajoby: 209
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2010
Oponenti: prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK