Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slawisches im Deutschen
Název práce v jazyce práce (němčina): Slawisches im Deutschen
Název práce v češtině: Slovanské výrazy v němčině
Název v anglickém jazyce: Slavic words in the German language
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 04.02.2008
Datum a čas obhajoby: 20.01.2009 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF Katedra germanistiky
Datum odevzdání elektronické podoby:20.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Radka Pecová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK