Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Voltametrická a amperometrická detekce genotoxických derivátů pyrenu pomocí bórem dopované diamantové filmové elektrody
Název práce v češtině: Voltametrická a amperometrická detekce genotoxických derivátů pyrenu pomocí bórem dopované diamantové filmové elektrody
Název v anglickém jazyce: Voltammetric and amperometric detection of genotoxic pyrene derivatives at boron-doped diamond film electrode
Klíčová slova: 1-nitropyren, 1-aminopyren, 1-hydroxypyren, diferenční pulsní voltametrie, cyklická voltametrie, HPLC s elektrochemickou detekcí
Klíčová slova anglicky: 1-nitropyrene, 1-aminopyrene, 1-hydroxypyrene, differential pulse voltammetry, cyclic voltammetry, HPLC with electrochemical detection
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.10.2008
Datum zadání: 25.02.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:07.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK