Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení metoklopramidu pomocí uhlíkových pastových elektrod
Název práce v češtině: Stanovení metoklopramidu pomocí uhlíkových pastových elektrod
Název v anglickém jazyce: Determination of metoclopramide using carbon paste electrodes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 31.08.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Oponenti: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK