Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vzdělávání v období střední a starší dospělosti
Název práce v češtině: Vzdělávání v období střední a starší dospělosti
Název v anglickém jazyce: Education of the middle aged and older adults
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Oponenti: PhDr. Hana Dvořáčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK