Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Životní bariéry lidí s tělesným handicapem
Název práce v češtině: Životní bariéry lidí s tělesným handicapem
Název v anglickém jazyce: Life barriers of people with physical handicap
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Oponenti: Mgr. Jana Poláčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK