Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Za rámec heteronormativního pojímání genderu a sexuality : queer jako identita, prostor a politická pozice
Název práce v češtině: Za rámec heteronormativního pojímání genderu a sexuality : queer jako identita, prostor a politická pozice
Název v anglickém jazyce: Beyond the heteronormative understanding of gender and sexuality
Klíčová slova: gender, sexualita, heterosexualita, queer, queer subkultura, queer prostor, queer politika
Klíčová slova anglicky: gender, sexuality, heterosexuality, queer, queer subculture, queer space, queer politics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2008
Datum zadání: 24.10.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci bych se chtěla zabývat otázkou performování genderu v rámci queer subkultury. Jakým způsobem lidé, kteří se označují jako queer, vytvářejí svůj gender, zda s ním subverzivně pracují a případně na čem je tato subverze postavena. Co to pro ně znamená být queer a jak se vztahují ke svému tělu. Zároveň bych se ráda věnovala tématu sexuality. Chtěla bych se zaměřit na přístup těchto lidí k sexualitě, jestli a jak se snaží překračovat normy v rámci sexuality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK