Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mělník za třicetileté války
Název práce v češtině: Mělník za třicetileté války
Název v anglickém jazyce: Melnik during the Thirty Years' War
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2008
Datum zadání: 23.10.2008
Datum a čas obhajoby: 27.10.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.10.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
  doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK