Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití pohybových her v geografickém a environmentálním vzdělávání
Název práce v češtině: Využití pohybových her v geografickém a environmentálním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The use of sport games in geographic and environmental education
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Přírodovědecká fakulta UK (51-900200)
Vedoucí / školitel: Vedoucí práce
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2006
Datum zadání: 23.10.2006
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Oponent B
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK