Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akutní poranění flexorového aparátu II. až V. prstu ruky
Název práce v češtině: Akutní poranění flexorového aparátu II. až V. prstu ruky
Název v anglickém jazyce: Acute Injury of Flexor Appliance From Second to Fifth Fingers of Hand
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2007
Datum zadání: 05.10.2007
Datum a čas obhajoby: 07.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.10.2008
Oponenti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK