Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Právní postavení občanů v právním řádu ČSR v období komunistické totality v letech 1948-1960
Název práce v češtině: Právní postavení občanů v právním řádu ČSR v období komunistické totality
v letech 1948-1960
Název v anglickém jazyce: Legal position of citizens within the legal order
of Czechoslovakia under the communist totalitarian regime
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2009
Datum zadání: 31.08.2010
Datum a čas obhajoby: 29.11.2010 17:30
Místo konání obhajoby: m.č. 205
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2010
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK