Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny v oboru občanského práva v období druhé československé republiky a Protektorátu Čechy a Morava (1. 10. 1938 - 31. 12. 1943)
Název práce v češtině: Změny v oboru občanského práva v období druhé československé republiky a Protektorátu Čechy a Morava (1. 10. 1938 - 31. 12. 1943)
Název v anglickém jazyce: The General Civil Code of 1811, its creation,
nature and changes in the 19th and 20th centuries
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 26.09.2011 12:00
Místo konání obhajoby: 311
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2011
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK