Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní formy perzekuce občanů Protektorátu 1939 - 1945
Název práce v češtině: Právní formy perzekuce občanů Protektorátu 1939 - 1945
Název v anglickém jazyce: Legal forms of persecution of citizens in the Protectorate 1939-1945
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2008
Datum zadání: 27.10.2010
Datum a čas obhajoby: 29.11.2010 17:30
Místo konání obhajoby: m.č. 205
Datum odevzdání elektronické podoby:27.10.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:27.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2010
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK