Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osmijazyčný slovník ze 16. století (rok vydání 1586) a analýza jeho slovní zásoby z hlediska tematického
Název práce v češtině: Osmijazyčný slovník ze 16. století (rok vydání 1586)
a analýza jeho slovní zásoby z hlediska tematického
Název v anglickém jazyce: Sixteenth-century Eight-language Translation Dictionary (1586)
and Subject-centred Analysis of its Lexicon
Klíčová slova: lexikografie, slovník, konverzační příručka, vývoj slovníků, překladový slovník, 16. století
Klíčová slova anglicky: lexicography, dictionary, phrase-book, development of dictionaries, translation dictionary, 16th century
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Dagmar Švermová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2008
Datum zadání: 05.12.2008
Datum a čas obhajoby: 11.01.2011 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šustová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK