Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korporativní systém fašistické Itálie
Název práce v češtině: Korporativní systém fašistické Itálie
Název v anglickém jazyce: Corporative system of fascist Italy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: JUDr. David Falada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2008
Datum zadání: 01.02.2010
Datum a čas obhajoby: 08.03.2010 13:30
Místo konání obhajoby: míst.č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.03.2010
Oponenti: doc. JUDr. Radim Seltenreich
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK