Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení krále podle Konstitucí z Melfi
Název práce v češtině: Postavení krále podle Konstitucí z Melfi
Název v anglickém jazyce: Position of the king under the Constitutions of Melfi
Klíčová slova: Konstituce z Melfi, postavení středověkých panovníků, Fridrich II. Štaufský
Klíčová slova anglicky: Constitutions of Melfi, position of medieval rulers, Frederick II. of Hohenstaufen
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: JUDr. David Falada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2016
Datum a čas obhajoby: 28.11.2016 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK dv.č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2016
Oponenti: doc. JUDr. Radim Seltenreich
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním předmětem této diplomové práce je, jak vyplývá z názvu, popis a zhodnocení výsadního postavení panovníka Sicilského království, Fridricha II Štaufského, které mu přiznávala jedna z nejvýznamnějších právních památek středověku, a to Konstituce z Melfi. Tato komplexní právní úprava, iniciovaná štaufským panovníkem nebyla dosud v českém prostředí dostatečně reflektována, ačkoliv byla významným inspiračním zdrojem pro nerealizovaný zákoník císaře Karla IV. Konstituce byly vyhlášeny roku 1231 pro jižní část italského poloostrova a Sicílii, v tzv. Sicilském království a některé jejich části zůstaly formálně v platnosti až do počátku 19. století, kdy došlo k rozpadu a přeměně státního uspořádání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this diploma thesis is to describe and explain a position of the king under the Constitutions of Melfi, issued by Holy Roman Emperor and King of Sicily Frederick II. of Hohenstaufen. Constitutions were issued in south Italian city Melfi in 1231 and till today it is one of the most important medieval legal monuments. Despite it´s significance and connection with another Holy Roman Emperor and Czech king Charles IV. it has never been properly reflected in Czech legal history. Constitution of Melfi were valid and partially effective in the Kingdom of Sicily till 19. century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK